Prohlášení o ochraně osobních údajů

My, Charité - Universitätsmedizin Berlin (POSYKTOVATEL, pro detaily viz Imprint) bereme ochranu Vašich osobních dat velmi vážně a striktně se držíme zákonů o ochraně osobních dat. Na této webové stránce jsou sbírána pouze nezbytně nutná osobní data. V žádném případě nebudou prodána či jinak svěřena třetím stranám.

Všichni naše externí poskytovatelé služeb se řídí stejnými standardy. Prosím, buďte si vědomi toho, že všechny formy dat, přenášené po internetu (například v e-mailové komunikaci) mohou být zranitelná. Z technických důvodů není kompletní ochrana dat před dosahem třetích stran možná, avšak činíme vše, co je v našich silách, abychom Vašim datům zajistili tu nejlepší možnou ochranu.

Následující prohlášení vysvětluje, jak se stavíme k ochraně Vašich dat, jaký druh dat shromažďujeme a za jakým účelem.

Osobní data

Za osobní data je považována každá informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Zahrnují informace jako jméno, adresa, telefonní číslo. Informace, které nejsou propojeny s Vaší identitou (například počet lidí, využívajících tuto stránku), nejsou zahrnuty. Za vzácných okolností může být jedinečná kombinace dat, která nejsou považována za osobní, spojena s Vaší identitou. Prosím, buďte si toho vědomi, když poskytujete tento druh identifikovatelných informací!

V souhrnu - můžete využívat naše online služby bez toho, abyste odhalili svou identitu.

Zpracování informací na této webové stránce

POSKYTOVATEL neukládá server log files, t.j. Informace vyslané Vaším prohlížečem. IP adresy nejsou ukládány a slouží pouze pro přibližnou geo-lokaci. Když využíváte program, jsou vytvářena a schraňována anonymní data. Tato data jsou využívána pro technickou funkčnost programu, obsahovou zpětnou vazbu, funkčnost programu, kontrolu kvality a diseminaci programu (online/offline), statistickou evaluaci a vědecký výzkum. Žádná osobní data nejsou za těmito účely shromažďována.

Pro správu obsahu Troubled Desire využíváme WCMS Contao. Využity jsou následující druhy stránek: domovská stránka, stránka obsahující text, obrázky, video a audio obsah a online průzkum, který umožňuje osobní zpětnou vazbu ohledně sexuálních preferencí a problematického sexuálního chování.

Když uživatel začne nové sezení, sezení je uloženo pod náhodně generované šifrované ID. Toto ID je stále zobrazeno uživateli a pouze něj je možné získat přístup k zadaným datům. Pro každé šifrované ID jsou kromě odpovědí na online průzkum ukládána násladující data: země podle IP adresy (IP adresa sama není ukládána), postup v online průzkumu, datum a čas prvním a posledního přístupu do online průzkumu. ID k sezení bude automaticky smazáno po 3 měsících bez přístupu a nebude je možné znovu získat.

Prosím, buďte si vědomi toho, že toho, že odpovědi v online sezení mohou obsahovat informace, pomocí kterých je Vás možné ztotožnit. V závislosti na to, co o sobě napíšete (zejména při odpovídání na otevřené otázky) mohou Vaše odpovědi dostačovat k Vaši identifikaci. Můžete tomu zabránit neuváděním žádných jmen, dat, fakt či ostatních osobních detailů ve svých psaných odpovědích. Nemusíte v žádném případě poskytovat žádná osobní data, abyste mohli průzkum absolvovat. Neuvedení osobních dat nemá žádný vliv na kvalitu výsledků průzkumu.

 

Právní základ pro zpracování informací

Právní základ pro zpracování informací (například IP adres) se řídí článkem 6, § 1, P.1 písm. f. GDPR pokud je stránka využívána pro informativní účely bez využití online sezení. Pokud je využito online sezení, t.j. Odpovídá se na otázky, řídí se článkem 6, § 1, P.1 písm. b. GDPR.
Právní základ pro zpracování dat z průzkumů (z online sezení) jsou článek 9, § 2, písm. h. GDPR v součinnosti se článkem 6, § 1, písm. b. GDPR. § 22 sekce 1 No. 1 písm. b BDSG pro technické fungování programu, například pro zpětnou vazbu obsahu, a článek 6, § 1, písm. f. GDPR § 27 sekce 1 BDSG pro statistickou/vědeckou evaluaci odpovědí.
Právní základ pro určení země, ze které pochází přístup na stránku skrze GeoIP se řídí článkem 6, § 1, písm. f. GDPR and § 27 sekce 1 No. 1 BDSG pro statistické/vědecké vyhodnocení programu, například jako způsob zjištění regionální poptávky péče. Zájmem POSKYTOVATELE je sbírat data, jmenovaná výše, za účelem zpracování informací. POSKYTOVATEL nikdy shromážděná data nepoužije k tomu, aby dělal závěry o Vaší osobě. Pro POSKYTOVATELE neexistuje způsob, jak propojit data s konkrétním uživatelem či fyzickou osobou.
Pouze autorizovaní zaměstnanci Institutu Sexuologie a Sexuální medicíny v Charité-Universitätsmedizin Berlin a EIKONA Media GmbH (Am alten Bahnhof 8, 97332 Volkach, Germany, https://www.eikona-media.de/) mají přístup k datům sebraným skrze WCMS Contao. Pouze autorizovaní zaměstnanci EIKONA Media GmbH, EIKONA Systems GmbH a Charité – Universitätsmedizin Berlin mají přístup k webovému serveru včetně databází.

 

Cookies

Tyto webové stránky na několika místech užívají cookies. Jejich účelem je, aby stránky fungovaly efektivněji, byly lépe zabezpečené a poskytovaly větší uživatelský komfort. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a ukládá je Váš prohlížeč. Naše webové stránky užívají jen takzvané session cookies, které se automaticky vymažou po konci Vaší návštěvy nebo při zavření prohlížeče. Cookies Vašemu počítači neškodí a neobsahují viry.

Statistiky / Matomo analytika

Tato stránka využívá Matomo Analytics (www.matomo.org), open-source software od InnoCraft Ltd. 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Je využíváno ke statistické evaluaci návštěv stránek a jejich využití. Matomo Analytics je integrováno a hostováno na stejném serveru jako Troubled Desire. Ukládá následující data: zemi na základě IP adresy (sama IP adresa není ukládána), čas a trvání návštěvy stránky, specifické stránky navštívené v rámci Troubled Desire, typ přístroje, využívaný operační systém a prohlížeč, pluginy prohlížeče, jazyk prohlížeče, stahování, referenční URL (z jaké stránky, pokud nějaké, přišel uživatel na stránky Troubled Desire). Matomo Analytics užívá "cookies", textové soubory, uložené na Vašem počítači a využité k analýze užívání stránek. Informace, generované cookies, jsou ukládány na serverech POSKYTOVATELE v Německu. IP adresy nejsou ukládány. Matomo cookies zůstanou na Vašem zařízení jeden rok, pokud je nesmažete.

Zákon, týkající se Matomo cookies je článek 6, § 1, písm. f. GDPR. POSYKTOVATEL má zájem v anonymní analýze využití stránek jakožto ve způsobu, jak zlepšit a optimalizovat webovou stránku pro její uživatele. Informace generované pomocí cookies nebudou svěřeny žádným třetím stranám.

V nastavení svého prohlížeče můžete zakázat instalaci cookies. Nicméně to může být na překážku některým funkcím této stránky.

 

Vaše právo na informace, ověření, smazání, zablokování a stěžování

Kdykoliv máte právo požadovat informace o datech, která o Vás byla shromážděna, požadovat korekce, smazání či omezení jejich využití, případně si stěžovat na způsob jejich využití. Pokud budete protestovat proti jejich využívání, využívat je přestaneme. Výjimkou jsou případy, kdy Vaše přání převáží jiné zákonné nároky. Je Vám kdykoliv umožněno napsat stížnost na příslušný úřad, pokud náš přístup podle Vašeho názoru porušuje zákon o ochraně osobních dat. Pokud jste vyplnil/a online průzkum, nejjednodušším způsobem smazání dat je využít funkce "smazat data".

Pro využití svých práv, prosím kontaktujte

Institute for Sexology and Sexual Medicine
Charité - Universitätsmedizin Berlin
reprezentován Prof. Dr. Dr. Klaus M. Beier: info@troubled-desire.com

zodpovědný úřad podle článku 8 §1 BlnDSG, is:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage)
10969 Berlin
Telefon: +49 30 13889-0
Telefax: + 49 30 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
https://www.datenschutz-berlin.de

Seznam příslušných úřadů včetně adres je k nalezení zde: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ochrana dat nezletilých

Nepožadujeme žádné identifikovatelné údaje od dětí pod věk 14 let, neshraňujeme je ani je neposkytujeme třetím stranám. Pro teenagery věku od 14 výš jsou využívána pravidla v prohlášení o ochraně osobních dat.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto extrení stránky nejsou spravovány námi. Pokud nekliknete na odkazy na jiné stránky, třetí strany nemohou shromažďovat žádná data. Nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme žádnou zodpovědnost za obsah, ochranu osobních údajů či postupy webových stránek třetích stran.

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Technologický vývoj či změny zákonů mohou mít za důsledek změny tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo měnit toto prohlášení v jakémkoliv čase v souladu se zákony o ochraně osobních dat - tudíž doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste si byl/a vědom/a případných změn.

Odpovědnost za sběr a využití dat

[Charité - Universitätsmedizin Berlin
CC01 - Centrum für Human- und Gesundheitswissenschaften
Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin
Luisenstraße 57
10117 Berlin
t: +49 30 450 529 302

sexualmedizin@charite.de

Kontaktujte našeho oficiálního autorizovaného správce ochrany dat:

Charité Universitätsmedizin Berlin
Stabsstelle Datenschutz
Campus Charité Mitte
Charitéplatz 1
10117 Berlin

Další informace

Velmi si vážíme Vaší důvěry v nás. Chceme zodpovědět všechny otázky, které byste mohli mít ohledně zpracování Vašich osobních dat. Pokud máte nezodpovězené otázky po přečtení zásad ochrany osobních údajů nebo potřebujete více podrobností, prosím neváhejte a zkontaktujte nás na e-mailové adrese sexualmedizin@charite.de.

Poslední update: 5. června, 2020