Vaše online sezení.

Pokaždé, když začnete nové sezení, bude sezení přiděleno vaše vlastní identifikační číslo, které uvidíte v pravém horním rohu. Laskavě si toto číslo zapište, pokud je chcete užít později anebo chcete později v sezení pokračovat. Žádné heslo není zapotřebí. Pokud identifikační číslo sezení ztratíte, nebudete se moci znovu do stejného sezení přihlásit. Budete tedy muset sezení opakovat. V závislosti na vašich odpovědích vám může být umožněno kontaktovat terapeuta. Vždy mějte na paměti legislativu vaší země ve vztahu k povinnosti hlásit porušení zákona. Vždy je tu ale možnost pokračovat v online terapii.