O nas

TROUBLED DESIRE jest internetowym narzędziem do samozarządzania dla osób, które odczuwają pociąg seksualny do dzieci i nastolatków. Naszym celem, w ostatecznym rozrachunku, jest zapobieganie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci oraz posługiwaniu się obrazami przedstawiającymi molestowanie dzieci w celu złagodzenia cierpienia odczuwanego przez osoby o skłonnościach pedofilnych.

Seksualność człowieka charakteryzuje szeroki zakres preferencji seksualnych. Każda jednostka posiada określone osobliwości erotyczne, które najpierw są realizowane jako fantazje, a niekiedy jako pragnienia przechodzące w zachowania. Preferencje seksualne każdego rodzaju są odgórnie zdeterminowane, a nie wybrane – nikt nie podejmuje decyzji co do swojej orientacji seksualnej.

Określone wzorce podniecenia erotycznego wynikają z preferencji seksualnych do ciała dzieci w wieku poprzedzającym dojrzewanie i/lub nastolatków na wczesnym etapie dojrzewania. Według danych z Niemiec średnio jeden procent męskiej populacji zgłasza tego rodzaju preferencje seksualne, określone przez Światową Organizację Zdrowia mianem „pedofilii”. Dopóki zainteresowanie seksualne dziećmi pozostaje na poziomie fantazji, nikomu nie dzieje się krzywda.

Z uwagi na społeczne tabu bycie pedofilem może powodować poważne cierpienie. To może skutkować obajwami związanymi z depresją, lękiem i społeczną izalacją, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo działania pod wpływem impulsów.

Ważne jest, aby nigdy nie dochodziło do tego typu przestępstw, dlatego należy pomóc osobom odczuwającym popęd do problematycznego zachowania seksualnego. Istnieją pewne strategie pozwalające uniknąć symptomów wiążących się z tym cierpieniem oraz sposoby integracji zainteresowań seksualnych bez realizowania ich w praktyce.

Mając to na względzie, rząd Niemiec uwzględnił pomoc prewencyjną dla osób o skłonnościach pedofilskich w systemie ochrony zdrowia. Każdej osobie w Niemczech przysługuje prawo do terapii prewencyjnej bez ponoszenia kosztów finansowych i ujawniania swojej tożsamości.

W Niemczech terapia taka może odbyć się w drodze doradztwa osobistego, ponieważ prawo pozwala na to osobom o skłonnościach pedofilnych, także tym, które dopuściły się już przestępstwa, bez ponoszenia konsekwencji prawnych (obowiązuje zasada tajemnicy lekarskiej). W wielu innych krajach obowiązują przepisy nakazujące zgłaszanie każdego przypadku, co utrudnia bezpośrednią pracę z pacjentami w kontakcie osobistym

Stoimy w obliczu zjawiska o zasięgu międzynarodowym. Aby chronić dzieci i poprawić jakość życia osób o seksualnym zainteresowaniu dziećmi, udostępniamy to internetowe narzędzie do samozarządzania, opracowane z myślą o tych, którzy nie mogą uzyskać pomocy w związku z przepisami nakazującymi zgłaszanie przypadków pedofilii. Usługa ta jest anonimowa, poufna, bezpłatna i nie zachodzi w jej przypadku żaden konflikt interesów. TROUBLED DESIRE ma na celu bezpieczeństwo wszystkich dzieci, dlatego pomagamy osobom o skłonnościach pedofilnych, które wyrzekają się popełniania przestępstw seksualnych, aby wieść zdrowe i satysfakcjonujące życie.

Jeśli jesteś pracownikiem opieki zdrowotnej zainteresowanym niesieniem pomocy osobom o preferencjach seksualnych do dzieci, napisz do nas: (info@troubled-desire.com).

You will find more information on the subject on the «Kein Täter werden» youtube channel.