Sıkça sorulan sorular

Pedofili nedir? Hebefili nedir?

Pedofili, cinsel tercihi bedensel gelişim açısından henüz ergenliğe girmemiş olan prepubertal (ergenlik öncesi) bir çocuğa ya da çocuklara yoğun ilgi duyan kişiler için kullanılan terimdir. Prebupertal (ergenlik öncesi) kasık ve/veya koltuk altı kıllarıö küçük bir vulva, küçük bir penis, hiç veya minimal meme gelişimi olan ve genel olarak 11 yaşından büyük olmadıkları anlamına gelir. Pedofili olan kişiler cinsel olarak kızların /erkeklerin bedenlerini cinsel olarak çekici bulabilir.

Hebefili olan kişiler, bedensel gelişimi ergenliğin ilk belirtilerini (örneğin kasık ve/veya koltuk altı kıllarının büyümesi, gelişimin erken evresinde vulva, gelişimin erken evresinde penis veya meme gelişiminin başlangıcı) gösteren çocuklara cinsel olarak ilgi duyuyorlar. Aşağıdaki öz gözlemler pedofili/hebefili için göstergeler olabilir:

 • Ergenlik öncesi ve / veya erken ergenlik çağındaki çocukları gözlemlerken veya onlarla temas sırasında cinsel uyarılma
 • Ergenlik öncesi ve / veya erken ergenlik çağındaki çocukların rol oynadığı cinsel uyandırıcı fanteziler
 • çocuk cinsel istismarı görüntülerinin çevrimiçi kullanımı (genellikle "çocuk pornografisi"olarak adlandırılır).
 • Çocuklarla veya çocukların önünde cinsel eylemler

Klinik olarak önemli sıkıntıya neden olan eğilimlerinin bir sonucu olarak büyük ölçüde acı çeken bireyler vardır. Pubertal (ergen) veya prepubertal (ergenlik öncesi) vücut şemaları olan çocuklarda cinsel ilgiye sahip olmak, bu kişilerin cinsel saldırı yaptığı veya internette çocuk cinsel istismarı görüntülerini (çocuk pornografisi olarak adlandırılır) tükettiği anlamına gelmez. Bu nedenle pedofili ve hebefili'nin çocuk cinsel istismarından özellikle ayırt edilmesi gerekir. Ceza hukuku uyarınca, “çocuk cinsel istismarı” adı / terimi sadece çocukların dahil oldukları cinsel eylemleri ifade ederken, pedofili ve hebefili prepubertal (ergenlik öncesi) veya pübertal (ergenlik) ile ilgili olarak cinsel uyarılmayı veya uyarımı tanımlar.

 

Tanı nasıl konulur?

Pedofili veya hebefili tanısı, cinsel deneyim ve davranış hakkında çok sayıda bilginin toplandığı kapsamlı bir klinik görüşme sonrasında yapılabilir. Bu süreçte toplanan bilgiler, örneğin ek anketler ve test prosedürleri ile desteklenebilir. (Psiko teşhis)

Bununla birlikte, sorunlu arzu üzerine yapılan anketler ve testler sadece ek tanı süreçlerini temsil eder ve bir tanısal klinik görüşmenin yerini güvenilir bir şekilde değiştiremez.

“Pedofili” teşhis etmek için uluslararası kabul görmüş tanı rehberleri tarafından belirlenen belirli kriterler yerine getirilmelidir. Burada, en önemli kriter, püberte (ergenlik) ve/veya prepubertal (ergenlik öncesi dönem) tüylü vücut şemasına sahip bir çocuk/çocuklar tarafından cinsel uyarılmadır.

Kim pedofili veya hebefili tanısı yapmak için yetkilidir?

Tanısal inceleme tıp ya da psikoloji alanında başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra ileri eğitim kapsamında edinilen berlirli niteliklere sahip uzmanlar tarafından gerçekleştirilir. Seksolojiyle ilgili çeşitli profesyönel derneklerin bakış açılarına göre, tıbbi / cinsel terapide daha fazla uzmanlık gereklidir, çünkü cinsel bozuklukların tedavisi henüz standart üniversite eğitiminin ve tıbbi veya psikolojik eğitimin bir parçası değildir.

Pedofilik veya hebefilik yönelimin sebepleri nelerdir?

Pedofili veya hebefili'nın nedenleri olarak, seksolojide çeşitli görüşler bulunmaktadır. (örneğin beynin anormallikleri; hormonal ve nörotransmitter anormallikleri; erken bağlanma ve ilişki bozuklukları; kendi çocukluğunda yaşadığı cinsel istismar deneyimleri). Bununla birlikte, şu ana kadar bahsedilen olası nedenler üzerine yapılan tüm çalışmalar, konuyu farklı yönlerle açıklamaktadır. Genel olarak, pedofilik veya hebephilik uyarılabilirliğin gelişimi ve seyri hakkında net bir resim yoktur ve konu özelinde araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

İnsanların ne kadarı pedofili ve hebefili eğilimlere sahip? Bu eğilimde kadınların oranı nedir?

Erkek katılımcılarla yapılan anketlerde, Almanya'da yüzde 3 ila 6 ;uluslararası düzeyde yüzde 3 ila 9luk oran, prepubertal çocuklarla ilgili cinsel fanteziler yaşadıklarını veya onlarla temas kurduklarını belirtti. Bununla birlikte, bu konuda büyük epidemiyolojik çalışmalar yapılmadığı için, nüfusun ne kadar büyük bir payının pedofilik veya hebefilik cinsel tercihleri olan insanlardan oluştuğu konusunda güvenilir bir veri bulunmamaktadır.Bilimsel araştırmalar devam etmektedir.

Şimdiye kadar toplanan verilere göre frekansın erkek nüfusun %1'i kadar olduğu tahmin edilmektedir. Bu, Almanya'daki 250.000 ila 300.000 erkeği etkiliyor.

Mevcut bilgi durumuna göre, pedofilik veya hebefilik cinsel tercihleri olan bireylerin büyük çoğunluğu erkeklerdir. Berlin'de ki Önleme Projesi kapsamında çok az kadın ön plana çıkmış ve DE- sadece bir kadına pedofili teşhisi konmuştur.Mevcut bilgi durumuna göre, pedofilik veya hebefilik cinsel tercihleri olan bireylerin büyük çoğunluğu erkeklerdir. Berlin'de ki Önleme Projesi kapsamında çok az kadın ön plana çıkmış ve DE- sadece bir kadına pedofili teşhisi konmuştur.

Çocuk istismarı suçunu işleyen kişilerin hepsi pedofili veya hebefili midir?

Hayır. Cinsel olarak çocuklara ve / veya erken ergenlere ilgi duyan ve çocuklara cinsel istismarda bulunanlar ile yetişkinlere cinsel ilgi duyup çocuklara karşı cinsel suçlar işleyenler arasında açıkça ayrım yapmak gerekir. İkincisi, genellikle ikame olarak veya zihinsel hastalık nedeniyle diğer zorluklarla bağlantılı olarak hakaret eder.

Pedofilik veya hebefilik cinsel tercihi olan tüm insanlar cinsel çocuk istismarı suçlarını işliyor mu?

Hayır, kesinlikle işlemiyor.

İstismar görüntülerinin tüketimi bir çocuğa cinsel istismar isteğini güçlendiriyor mu?

Güncel araştırmalara göre, cinsel çocuk istismarı görüntülerinin tüketiminin bir çocukla ve/veya erken bir ergen ile cinsel temas kurma arzusunu ne ölçüde güçlendirebileceğini kesin olarak değerlendirmeyi imkansız kılmaktadır. Bununla birlikte, tüketimin tek başına bir suç olduğu ve ciddi bir cinsel çocuk istismarı biçimini temsil ettiği göz önüne alındığında, cinsel çocuk istismarı görüntülerinin tüketiminden kaçınmak, tedavisel çabaların bir başka hedefidir.

Almanca “Hellfeld” ve “Dunkelfeld " terimleri ne anlama geliyor?

Hukuk sistemi aracılığıyla kayıtlı suçlar “bilinen suçluluk" olarak tanımlanır (Almanca: Hellfeld). Ancak, çocuklara karşı işlenen cinsel suçların büyük çoğunluğu yetkililere bildirilmemiştir ve sonuç olarak herhangi bir suç istatistiğinde görünmemektedir. Kriminolojide, bu eylemler “Karanlık alan”da (Almanca: Dunkelfeld) yer almaktadır. Bu terim, görünmez bir şekilde devam eden bir şey olarak yeniden yorumlanabilir ve bu arada Uluslararası profesyonel toplumunda cinsel çocuk istismarının birincil olarak önlenmesi için bir marka olarak kurulmuştur.

Bu terapi sadece suçluları korumanın bir yolu değil midir?

Pedofilik veya hebefilik cinsel tercihi olan, problemlerinin farkında olan ve yardım isteyen bireylere sunulan terapi, çocuklara ve / veya erken ergenlere karşı cinsel suçların önlenmesi ve cinsel çocuk istismarı görüntülerinin tüketilmesinden kaçınmaktır. Bu şekilde “kein Täter Werden” önleme ağı olarak terapi programları (anlamı: suçlu olma) çocukların mağdur olmadan önce sorunu ele alarak çocukların ve erken ergenlerin korunmasına aktif olarak katkıda bulunur, böylece tekrarlanan istismarı önler ve devam eden travmalarıyla mücadele eder. TROUBLED DESİRE, terapinin yerini alamayan, ancak çocuklara cinsel açıdan ilgi duyan insanlar için düşük seviyeli bir kendi kendine tedavi yaklaşımı sunan çevrimiçi bir programdır.

Terapi nasıl işliyor?

Terapi genellikle psikolojik ve seksolojik ve ilaçla tedavi yaklaşımlarını birleştirir.
Tedavisel başlangıç noktaları, (yenilenen) cinsel suçların önlenmesi için belirleyici olan yaşam alanlarına yöneliktir:

 • Kişinin kendi davranışını kalıcı olarak kontrol edebilmek için motivasyonun güçlendirilmesi
 • İçsel kaynakların güçlendirilmesi
 • Cinsel çocuk istismarı ve internet üzerinden istismar görüntülerinin tüketimi ile ilişkili risk faktörlerinin düşürülmesi. Örneğin: genel ve cinsel öz-kontrolü yönetmek, cinsel çocuk istismarını kolaylaştıran tutumları kabul etmek ve reddetmek.
 • Kendi eylemlerinin sorumluluğunu üstlenmek
 • Öz-değer problemleri üzerinde çalışmak
 • Duygu ve problemlerle başarılı bir şekilde baş ederek cinsel dürtüleri kontrol etme becerisinin elde edilmesi
 • Cinsel dürtüleri azaltmak, duygusal dürtü kontrolü ve problemlerle başa çıkma mekanizmalarının yeteneğini geliştirmek için bir seçenek olarak ilaç kullanımı
 • Riskli durumların önceden tanınması ve yönetimi
 • Kişinin cinsel suçlar işlemeden bir yaşam için ihtiyaç duyduğu sosyal ve bilişsel kapasitelerin geliştirilmesi
 • İlişki becerilerinin geliştirilmesi (örneğin: sosyal ağların oluşturulması veya dengelenmesi, yakınlık? kapasitesinin güçlendirilmesi)
 • Gelecekle ilgili beklentilerin gelişimi
 • vs.

TROUBLED DESİRE 'Sorunlu arzu' nun çevrimiçi tedavi yaklaşımı, Berlin'deki Dunkelfeld - Önleme projesinde 10 yılı aşkın bir süredir yapılan tedaviye dayanmaktadır ve çocuklara duyulan cinsel arzunun kendi kendine yönetimi için temel bir destek vermektedir.

Başarılı bir tedavinin şartları nelerdir?

Terapi öncelikle terapistlerin ve katılımcıların terapi boyunca belirlenen görevlerini yerine getirdiklerinde başarılı sayılır.

Katılımcıların tarafından açıklık, düzenli katılım ve karar verme sorumluluğunun üstlenilmesi, terapinin amacını önemli ölçüde etkiler. Belirleyici olan, çocuklara yönelik herhangi bir cinsel suç işlememek ve çocuk cinsel istismar görüntülerini tüketmekten kaçınmak için motivasyondur.

Terapinin bir parçası olarak, tedavisel hedefe ulaşmak, terapistin cinsel bozuklukların değerlendirilmesi ve tedavisi ile düzenli gözetim ile ilgili kendi nitelikleri tarafından desteklenmektedir.Terapi öncelikle terapistlerin ve katılımcıların terapi boyunca belirlenen görevlerini yerine getirdiklerinde başarılı sayılır.

Katılımcıların tarafından açıklık, düzenli katılım ve karar verme sorumluluğunun üstlenilmesi, terapinin amacını önemli ölçüde etkiler. Belirleyici olan, çocuklara yönelik herhangi bir cinsel suç işlememek ve çocuk cinsel istismar görüntülerini tüketmekten kaçınmak için motivasyondur.

Terapinin bir parçası olarak, tedavisel hedefe ulaşmak, terapistin cinsel bozuklukların değerlendirilmesi ve tedavisi ile düzenli gözetim ile ilgili kendi nitelikleri tarafından desteklenmektedir.

Pedofilik veya hebefilik cinsel tercihi olan insanlar, cinsel çocuk istismarı görüntülerinin tüketimini bir alternatif olarak görüyor mu?

Cinsel çocuk istismarı görüntülerinin (çocuk pornografisi olarak adlandırılır) kullanılması, çocuklarla doğrudan fiziksel temas kurmadan cinsel ihtiyaçları karşılama fırsatı sağlar. Bununla birlikte, cinsel çocuk istismarı görüntülerinin üretilmesi ve dağıtılmasının tasvir eden bireylerin cinsel istismara dayanan doğal sorunun farkında değildir. Bundan bağımsız olarak bazı istismar görüntülerinin tüketicileri davranışlarından önemli ölçüde muzdariptir.

Bir katılımcının cinsel istismar eylemi yapması durumunda hasta gizliliği hala korunur mu?

Terapistler, şu anda bildirilen ve geçmişteki çocuk cinsel istismarı vakalarıyla ilgili olarak profesyonel gizliliğe bağlıdırlar. Almanya'da zorunlu raporlama yasası yoktur. Gizlilik ihlali yasal bir suçtur. Hasta gizliliği, projenin önleyici yaklaşımının temelidir. Bu şekilde (daha fazla) suçları önlemek için çocuklara yönelik cinsel arzularıyla ilgili yardım isteyen ve yetkililer tarafından bilinmeyen kişilere tedavisel teklifler de yapılabilir.

Diğer ülkelerde zorunlu raporlama yasaları vardır. Geçmişteki suçlar bile yetkililere bildirilebilir veya bildirilmelidir. Zaten rahatsız olan bu bireyler terapi için ulaşılamaz kalacaktır. Önleyici bir bakış açısından, Almanya'daki yasal durum (zorunlu raporlama yasasının olmayışı) bu nedenle çok faydalıdır.

Kendine veya başkalarına karşı akut tehlike durumunda, tehlikede olan kişinin veya kişilerin refahı önceliklidir. Bu gibi durumlarda, terapist ve katılımcı akut tehlikeyi sona erdirmek için stratejiler geliştirmek için birlikte çalışır.