మీ ఆన్‌లైన్ సెషన్

మీరు కొత్త సెషన్‌ను ప్రారంభించిన ప్రతిసారీ, మీరు సెషన్ IDని అందుకుంటారు. మీరు ఎగువ కుడివైపున సెషన్ IDని చూడవచ్చు.

మీరు ఆధారాలను తర్వాత ఉపయోగించాలనుకున్నప్పుడు లేదా మీరు తదుపరి సమయంలో కొనసాగించాలనుకుంటే దయచేసి మీ సెషన్ IDని నోట్ చేసుకోండి.

పాస్వర్డ్ అవసరం లేదు. మీరు మీ IDని పోగొట్టుకున్నట్లయితే, మీరు మళ్లీ లాగిన్ చేయలేరు. ఈ సందర్భంలో, మీరు సెషన్ను పునరావృతం చేయాలి. మీ ప్రత్యుత్తరం ఆధారంగా మీరు చికిత్సకుడిని సంప్రదించడానికి అర్హులు కావచ్చు. తప్పనిసరి రిపోర్టింగ్‌కు సంబంధించి మీ స్థానిక చట్టాల గురించి ఎల్లప్పుడూ తెలుసుకోండి. ఆన్‌లైన్ చికిత్స సెషన్‌ను కొనసాగించడం ఎల్లప్పుడూ ఒక ఎంపిక.

కొత్త సెషన్

దయచేసి ఇక్కడ కొత్త సెషన్‌ను ప్రారంభించండి! అజ్ఞాత మరియు గోప్యమైనది

ప్రవేశించండి