O nás

Troubled Desire je internetový portál, jehož cílem je nabídnout osobám, které sexuálně přitahují děti a mládež v ranné pubertě, diagnostické a terapeutické nástroje ke zvládání jejich tužeb. 

Lidská sexualita se vyznačuje velkou rozmanitostí sexuálních preferencí. Sexuální preference se napřed rozvíjejí na úrovni fantazií a někdy vedou i k nutkání tyto představy uskutečnit formou konkrétního chování. Sexuální preference jsou člověku dané a nikdo se nemůže rozhodnout, že jeho či její sexuální orientace bude taková či onaká.

Bylo zjištěno, že přibližně jedno až pět procent mužské populace preferuje dětská těla. Jejich sexuální preference jsou tedy pedofilní. Pedofilie není totéž co sexuální zneužívání dětí nebo konzumace dětské pornografie. Části osob takto postižených se daří tyto impulsy po celý život zvládat a uchovávat v rovině fantazií. Pokud se však lidé snaží podle těchto fantazií jednat, děti tím mohou velmi silně trpět.

Kvůli stigmatu, který s sebou tato sexuální preference nese, a společenské tabuizaci tématu může být pedofilní sexuální preference pro člověka takto postiženého velkou psychickou zátěží. Tato zátěž může vést k depresím, úzkosti a osamělosti, což může následně i zvýšit riziko sexuálního deliktu. Může to vést k problematickému sexuálnímu chování ve formě sexuálního zneužívání dětí nebo konzumace obrazového materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí.

Je důležité starat se o to, aby k takovým činům nedocházelo. Klíčové je tedy pomáhat osobám s pedofilní orientací zvládat své sexuální touhy a předcházet tomu, aby vedly k problematickému sexuálnímu jednání či konzumaci obrazového materiálu zachycujícího sexuální zneužívání dětí.

V  Německu mohou osoby takto postižené kontaktovat terapeuta a podstupovat terapii, která je navíc chráněna lékařským tajemstvím.

V řadě zemí však lékaři a terapeuti mají povinnost hlásit porušení zákona, o němž se dozvědí. Proto se lidé, které sexuálně přitahují děti, musejí obávat kontaktu s justicí i pokud by chtěli vyhledat pomoc a svěřit se terapeutovi. Vzniká tak překážka, která brání možnosti preventivní péče pro osoby, které se již sexuálního deliktu vůči dětem dopustily nebo jsou konzumenty dětské pornografie. Navíc i u osob s pedofilními sklony, které se žádného protiprávního jednání nedopustily, vyvolává pocit, že je nutné, aby svou sexuální orientaci přede všemi tajili.

Troubled Desire je internetová platforma pro svépomoc, jejímž cílem je v různých zemích pomáhat osobám sexuálně přitahovaným dětmi či raně pubertální mládeží a učit je zvládat jejich impulzy. Jinak řečeno, cílem této platformy působit preventivně a předcházet tak zneužívání dětí a konzumaci obrazového materiálu zachycujícího sexuální zneužívání dětí. Díky Troubled Desire mohou lidé přes internet, anonymně, a pod ochranou lékařského tajemství podstoupit základní diagnostické testy. V testech se objevuje i otázka, zda se daný člověk již nějakého problematického sexuálního chování dopustil. Na základě odpovědi a v závislosti na místních zákonech pak může být danému člověku buď poskytnut kontakt na terapeuta nebo, pokud jde o zemi, kde i lékaři a terapeuti musejí uvědomit policii o trestných činech, o nichž se dozvědí, je jim nabídnuta účast ve svépomocném programu.

Pokud jste lékař či psycholog a chcete pracovat s lidmi, kteří vykazují sexuální zájem o děti, kontaktujte nás na info@troubled-desire.com, případně český projekt Parafilik na e-maliu parafilik@nudz.cz.

You will find more information on the subject on the youtube channel.