Illustration zum Thema Situationsanalyse.

Svépomoc
Situační analýza

Zkuste si představit situaci, kdy jste již na základě svých sexuálních fantazií jednal (a konzumoval obrazový materiál zobrazující sexuální zneužívání dětí nebo se dopustil sexuálního útoku na dítě). Pokud jste se nikdy sexuálního útoku na dítě nedopustil, představte si rizikovou situaci, do které jste se dostal, a pracujte jen na fázi přípravy.

Fáze přípravy

Čím diferencovanější jsou vaše perceptuální vjemy ve fázi přípravy, tím lépe se vám může podařit rozvinout kontrolní mechanismy a získat lepší kontrolu nad svými činy, abyste se nedopustil kriminálního chování. Když si brzy uvědomíte, že se nacházíte ve fázi přípravy, budete mít víc času na to, abyste mohl jednat.

 • Kde jste se nacházel těsně předtím, než jste se ocitl v situaci, která mohla vést k sexuálnímu zneužití/útoku?
 • Co jste dělal těsně předtím, než jste se ocitl v situaci, která mohla vést k sexuálnímu zneužití/útoku?
 • Jakou jste měl náladu těsně předtím, než jste se ocitl v situaci, která mohla vést k sexuálnímu zneužití/útoku?
 • Ve kterém okamžiku jste začal myslet či představovat si toto sexuální zneužití?
 • Jak jste si vybral oběť sexuálního útoku?
 • Jak blízko k oběti jste se dostal?
 • Jaké kroky jste předem podnikl, abyste zabránil možnosti, že sexuální zneužití bude odhaleno?

Fáze jednání

 • Kde k sexuálnímu zneužití došlo?
 • Co přesně se během sexuálního zneužití stalo?
 • Jak jste se během sexuálního zneužití cítil?
 • Na co jste během sexuálního zneužití myslel?

Fáze zpracování

Fáze zpracování může znovu nastartovat fázi přípravy.

 • Co jste těsně po sexuálním zneužití dělal?
 • Jak jste se  těsně po sexuálním zneužití cítil?
 • Na co jste  těsně po sexuálním zneužití myslel?
 • Řekl jste něco své oběti?
 • Bylo toto sexuální zneužití odhaleno? Jak?
 • Pokud ano, jak jste se cítil, když to vyšlo najevo? 
 • Jaké pocity z toho máte teď?

Kolik času potřebujete na to, abyste mohl zakročit a zabránit si v kriminálním chování?

Zpět na přehled

Chat Troubled Desire

Sledujete pornografii, která zachycuje děti a dospívající? Potřebujete pomoc s tím přestat? Můžeme vám nabídnout anonymní, bezplatné a důvěrné setkání s terapeuty prostřednictvím chatu.

Illustration eines Mobiltelefons.

Otestuj se

Illustration von zwei Sprechblasen.