Illustration zum Thema Selbstwahrnehmung.

Svépomoc
Vnímání sama sebe

Cvičte si vnímání sama sebe

K tréninku vnímání sama sebe potřebujete jen tužku, list papíru a soustředění na vlastní vnitřní procesy.

Kdykoliv se musíte vyrovnávat s každodenními situacemi, které se týkají vašeho sexuálního zájmu o děti, laskavě si své prožitky zapisujte a zkuste zjistit, jak na vás působí. Může se jednat buď o situace, kdy jste v kontaktu s dětmi, nebo o situace, kdy si děti představujete, ale žádné dítě přítomné není.

Zapisujte si poznámky o

  • situaci (kdo, kdy, kde)
  • myšlenkách
  • pocitech
  • tělesných vjemech
  • chování
  • nutkání spáchat sexuální zneužití (sexuální útok nebo užití obrazového materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí)
  • následcích (pozitivních / negativních)
  • jiných, alternativních myšlenkách

Jakákoliv událost, malá nebo velká, může zpustit nežádoucí myšlenky a pocity. Pravidelné zapisování vám pomůže objevit opakující se vzorce. Po pár týdnech získáte v zapisování praxi.

Následně se můžete začít učit předvídat potenciální nežádoucí chování a předcházet mu v raném stádiu.

 

Zpět na přehled

Chat Troubled Desire

Sledujete pornografii, která zachycuje děti a dospívající? Potřebujete pomoc s tím přestat? Můžeme vám nabídnout anonymní, bezplatné a důvěrné setkání s terapeuty prostřednictvím chatu.

Illustration eines Mobiltelefons.

Otestuj se

Illustration von zwei Sprechblasen.