Prohlášení o ochraně osobních údajů

My, Charité - Universitätsmedizin Berlin (POSYKTOVATEL, pro více informací viz Imprint) bereme ochranu Vašich osobních údajů velmi vážně a striktně se držíme zákonů o ochraně osobních dat. Na této webové stránce jsou sbírána pouze nezbytně nutná osobní data. V žádném případě nebudou vaše osobní údaje prodána či jinak svěřena třetím stranám. Všichni naše externí poskytovatelé služeb se řídí stejnými standardy. Prosím, buďte si vědomi toho, že všechny formy dat, přenášené na internetu (například v e-mailové komunikaci) mohou být zachyceny. Z technických důvodů není kompletní ochrana dat před dosahem třetích stran možná, avšak činíme vše, co je v našich silách, abychom Vašim datům zajistili tu nejlepší možnou ochranu.

Následující prohlášení vysvětluje, jak se stavíme k ochraně Vašich dat, jaký druh dat shromažďujeme a za jakým účelem.

Osobní údaje

Za osobní údaje jsou považovány všechny informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě. Zahrnují informace jako jsou jméno, adresa, telefonní číslo. Informace, které nejsou spojeny s Vaší identitou (například počet lidí, využívajících tuto stránku), nejsou zahrnuty. Za velmi vzácných okolností může být jedinečná kombinace dat, která nejsou považována za osobní, spojena s Vaší identitou. Prosím, buďte si toho vědomi, když poskytujete tento druh identifikovatelných informací!

Obecně řečeno - můžete využívat naše online služby bez toho, aniž byste odhalili svou identitu.

Zpracování informací na této webové stránce

POSKYTOVATEL neukládá tzv. server log files, t.j. informace vysílané Vaším prohlížečem. IP adresy nejsou ukládány a slouží pouze pro přibližnou geo-lokaci. Při používání programu jsou vytvářena a schraňována anonymní data. Tato data jsou využívána pro technickou funkčnost programu, obsahovou zpětnou vazbu, funkčnost programu, kontrolu kvality a diseminaci programu (online/offline), statistickou evaluaci a pro vědecký výzkum. Pro tyto účely neshromažďujeme žádná osobní data.

Pro správu obsahu Troubled Desire využíváme Web-CMS Typo3. Využíváme následující druhy stránek: domovská stránka, stránka obsahující text, obrázky, video a audio obsah a online průzkum, který umožňuje osobní zpětnou vazbu ohledně sexuálních preferencí a problematického sexuálního chování.

Když uživatel začne nové sezení, pak toto sezení je uloženo pod náhodně generované šifrované ID. Toto ID je zobrazeno pouze uživateli a pouze skrze něj je možné získat přístup k zadaným údajům. Pro každé šifrované ID jsou kromě odpovědí v rámci online průzkumu ukládána následující data: země podle IP adresy (IP adresa sama není ukládána), postup v online průzkumu, datum a čas prvního a posledního přihlášení do online průzkumu. ID sezení bude automaticky smazáno po 3 měsících bez přihlášení a nebude možné ho znovu získat.

Prosím, buďte si vědomi toho, že odpovědi v online sezení mohou obsahovat informace, podle kterých je možné zjistit Vaši totožnost. V závislosti na tom, co o sobě napíšete (zejména při odpovídání na otevřené otázky), mohou být Vaše odpovědi dostačující k tomu k Vaši identifikaci. Zabránit tomu můžete tak, že ve svých odpovědích neuvedete žádná jména, data, fakta či ostatní osobní informace.  Pro absolvování průzkumu nemusíte v žádném případě poskytovat žádné osobní údaje. Neuvedení osobních dat nemá žádný vliv na kvalitu výsledků průzkumu.

Právní základ pro zpracování informací

Právní základ pro zpracování informací (například IP adresy) se řídí článkem 6, § 1, P.1 písm. f. GDPR. To platí v případě, kdy je stránka využívána pro informativní účely bez využití online sezení. Pokud je využito online sezení, t.j. daný člověk odpovídá na otázky, pak se řídí článkem 6, § 1, P.1 písm. b. GDPR.

Právní základ pro zpracování dat z průzkumů (z online sezení) je článek 9, § 2, písm. h. GDPR společně se článkem 6, § 1, písm. b. GDPR. § 22 sekce 1 No. 1 písm. b BDSG pro technické fungování programu, například pro zpětnou vazbu obsahu, a článek 6, § 1, písm. f. GDPR § 27 sekce 1 BDSG pro statistické/vědecké zhodnocení odpovědí.

Právní základ pro určení země/oblasti, ze které pochází přístup na stránku skrze GeoIP se řídí článkem 6, § 1, písm. f. GDPR and § 27 sekce 1 No. 1 BDSG pro statistické/vědecké zhodnocení programu, například jako způsob zjištění regionální poptávky péče.                                                     Zájmem POSKYTOVATELE je sbírat výše uvedená data a to za účelem zpracování informací. POSKYTOVATEL nikdy shromážděná data nepoužije k tomu, aby dělal závěry o Vaší osobě. Pro POSKYTOVATELE neexistuje způsob, jak propojit data s konkrétním uživatelem či fyzickou osobou.

Pouze oprávnění zaměstnanci Institutu Sexuologie a sexuální medicíny v Charité-Universitätsmedizin Berlin a visuellverstehen GmbH (Nordergraben 70, 24937 Flensburg, Germany, www.visuellverstehen.de) mají přístup k získaným údajům skrze Web CMS Typo3. Pouze oprávnění zaměstnanci visuellverstehen GmbH a Charité – Universitätsmedizin Berlin mají přístup k webovému serveru včetně databází.

Cookies

Tyto webové stránky na několika místech užívají cookies. Jejich účelem je, aby stránky fungovaly efektivněji, byly lépe zabezpečené a poskytovaly větší uživatelský komfort. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a ukládá je Váš prohlížeč. Naše webové stránky užívají jen takzvané session cookies, které se automaticky vymažou po konci Vaší návštěvy nebo při zavření prohlížeče. Cookies Vašemu počítači neškodí a neobsahují viry.

Statistiky / Matomo analytika

Tato stránka využívá Matomo Analytics (www.matomo.org), open-source software od InnoCraft Ltd. 150 Willis St, 6011 Wellington, Nový Zéland. Je využíván ke statistickému zhodnocení návštěvnosti stránek a jejich využití. Matomo Analytics je integrován a hostován na stejném serveru jako Troubled Desire. Ukládá následující data: zemi na základě IP adresy (sama IP adresa není ukládána), čas a trvání návštěvy stránky, specifické stránky navštívené v rámci Troubled Desire, typ přístroje, operační systém a prohlížeč, pluginy prohlížeče, jazyk prohlížeče, stahování, referenční URL (z jaké stránky, pokud nějaké, přišel uživatel na stránky Troubled Desire). Matomo Analytics užívá "cookies", textové soubory uložené na Vašem počítači a umožňují analýzu užívání stránek. Informace generované cookies jsou ukládány na serverech POSKYTOVATELE v Německu. IP adresy nejsou ukládány. Matomo cookies zůstanou na Vašem zařízení po dobu jednoho roku, pokud je nesmažete.

Právní předpis týkající se Matomo cookies je článek 6, § 1, písm. f. GDPR. POSYKTOVATEL má zájem v anonymní analýze využívání stránek jakožto způsobu, jak zlepšit a optimalizovat webovou stránku pro její uživatele. Informace generované pomocí cookies nebudou svěřeny žádným třetím stranám.

V nastavení svého prohlížeče můžete zakázat instalaci cookies. Nicméně to může být na překážku některým funkcím této stránky.

Vaše právo na informace, ověření, smazání, zablokování a stížnosti

Kdykoliv máte právo požadovat informace o datech, která o Vás byla shromážděna a požadovat jejich úpravu, smazání či omezení jejich využití, případně si stěžovat na způsob jejich využití. Pokud nebudete souhlasit s jejich užíváním, využívat je přestaneme. Výjimkou jsou případy, kdy Vaše přání převáží jiné zákonné nároky. Kdykoliv můžete napsat stížnost na příslušný úřad, pokud podle Vašeho názoru nakládání s Vašimi údaji  porušuje zákon o ochraně osobních dat. Pokud jste vyplnil/a online průzkum, nejjednodušším způsobem smazání dat je využít funkci "smazat data".

Pro využití svých práv, prosím kontaktujte

Institute for Sexology and Sexual Medicine
Charité - Universitätsmedizin Berlin
zastoupen Prof. Dr. Dr. Klaus M. Beierem: info@troubled-desire.com 

Zodpovědný úřad podle článku 8 §1 BlnDSG, je:

Berlínský komisař pro ochranu údajů a svobodu informací
Alt-Moabit 59-61
10555 Berlin
Telefon: +49 30 13889-0
Fax: +49 30 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de
https://www.datenschutz-berlin.de 

Seznam příslušných úřadů včetně adres je k nalezení zde: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Ochrana dat nezletilých osob

Od dětí mladších 14 let nevyžadujeme žádné identifikační údaje, neshraňujeme je ani je neposkytujeme třetím stranám. Pro jedince od 14 let a výše platí pravidla v Prohlášení o ochraně osobních dat.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Tyto externí stránky nejsou pod naší správou. Třetí strany nemohou shromažďovat žádná data, pokud nekliknete na odkazy jiných webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu a nepřijímáme žádnou zodpovědnost za obsah, ochranu osobních údajů či postupy webových stránek třetích stran.

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Technologický vývoj či změny zákonů mohou mít za důsledek změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit toto prohlášení a to v souladu se zákony o ochraně osobních dat - tudíž doporučujeme pravidelně kontrolovat tuto stránku, abyste si byl/a vědom/a případných změn.

Odpovědnost za sběr a využití dat

Charité - Universitätsmedizin Berlin
CC01 - Centrum für Human- und Gesundheitswissenschaften
Institut für Sexualwissenschaft und Sexualmedizin
Luisenstraße 57
10117 Berlin
t: +49 30 450 529 302

sexualmedizin@charite.de 

Kontaktujte našeho oprávněného správce ochrany dat:

Charité Universitätsmedizin Berlin
Stabsstelle Datenschutz
Campus Charité Mitte
Charitéplatz 1
10117 Berlin

Další informace

Velmi si vážíme Vaší důvěry. Rádi bychom zodpověděli všechny otázky, které byste mohli mít ohledně zpracování Vašich osobních dat. Pokud máte ještě nějaké nezodpovězené otázky po přečtení Zásad ochrany osobních údajů, nebo potřebujete více podrobností, prosím neváhejte a kontaktujte nás na e-mailové adrese sexualmedizin@charite.de.

Poslední update: 5. listopadu, 2019