Illustration zum Thema Akzeptanz.

Svépomoc
Přijetí

Co je přijetí?

Představte si, že jste řidič autobusu, který jede po silnici k určitému cíli. Silnice, po které jedete, se různě klikatí a jsou na ní nejrůznější výmoly a nerovnosti. Občas je pro vás dokonce těžké vůbec ji jako celek sledovat. Cestou se seznámíte s nejrůznějšími cestujícími. Někteří jsou hrubí a vyjadřují své názory nahlas a agresivně, jiní tiše sedí a další se snaží vás zastrašit tím, že na vás křičí, kudy máte jet. Představte si, že tento autobus je vaše vědomí a vy se snažíte držet se v tomhle chaosu své cesty. Jedním z těchto pasažérů je samota a dalším je pedofilie nebo sebenenávist. Tito cestující jsou hlasití a neustále dotírají. Ruší vás ve vašem úsilí držet se vlastní cesty. Radí vám anebo se vás snaží přesvědčit, abyste odbočili doprava nebo doleva. Jiní vás od úsilí zrazují a tvrdí, že ať se budete snažit sebevíc, stejně zklamete a cíle nedosáhnete. Po chvíli si uvědomíte, že těmhle pasažérům věnujete tolik pozornosti, že jste přehlédl dopravní značku nebo špatně odbočil. Možná autobus zastavíte, otočíte se a začnete cestujícím nadávat místo toho, abyste se soustředil na cestu před vámi. Nehýbete se tedy dopředu a místo toho se zabýváte věcmi, které s dosažením cíle nemají nic společného.

Je to vaše volba. Buď se s cestujícími budete dál hádat a bojovat s nimi, nebo je necháte být, chopíte se volantu a budete se soustředit na cestu a na to, kam se snažíte dojet. Nejspíš s sebou budete muset vzít i celou tu skupinu pasažérů. Nezbavíte se jich. Je ale na vás, jestli se budete soustředit na cestu anebo na hádku s cestujícími.

Co přesně je přijetí?

Přijetí znamená …

… postavit se pravdě tváří v tvář.
… přestat bojovat proti skutečnosti.
… přiznat si aktuální situaci tak, jak je.
… přestat se snažit vynutit si nemožné změny.

Co teď?

Již jsme se seznámili s faktem, že sexuální preference ohledně pohlaví, tělesného věku a sklonů se během lidského života nemění. 

Je to opravdu tak hrozné?

Pro některé lidi to může být šok, ale není to vlastně až taková katastrofa.

Sexuální preference jsou jen jednou ze součástí naší osobnosti. Naše osobnost se skládá z celé řady součástí, včetně hodnot a mravních zásad, silných a slabých stránek, osobnostních rysů a konkrétního chování. Osobnost se skládá ze všech těchto a mnoha dalších atributů. Mějme na paměti, že to, jak jsme vnímáni ostatními, je dáno jen tím, jak se chováme. Nemáme na čele napsané, čeho se týkají naše sexuální fantazie.

Pojďme si to shrnout …

Přijetí sexuální preference znamená …

…  uvědomit si, že je to jen jedna z mnoha součástí naší osobnosti.
… poznat sami sebe takové, jací jsme.
… převzít odpovědnost za své činy.
… tvrdě pracovat. Nakonec se to vyplatí!

Zpět na přehled

Chat Troubled Desire

Sledujete pornografii, která zachycuje děti a dospívající? Potřebujete pomoc s tím přestat? Můžeme vám nabídnout anonymní, bezplatné a důvěrné setkání s terapeuty prostřednictvím chatu.

Illustration eines Mobiltelefons.

Otestuj se

Illustration von zwei Sprechblasen.