Illustration zum Thema Empathie.

Svépomoc
Empatie

Příklad z každodenního života

Představte si, že se procházíte středem města a předjede vás dítě na kole. Najednou dítě z kola spadne, odře si koleno a začne plakat. 

Co byste v této situaci dělali a proč?

Většina lidí by soucítila, bylo by jim dítěte líto a jejich prvním impulzem by bylo dítěti pomoct. Takové citové reakce a sklony k určitému chování se zakládají na empatii. 

Co je empatie?

Když projevíme empatii, vlastně se vciťujeme do druhé osoby a díváme se na svět z jejího úhlu pohledu. Díky tomu můžeme chápat pocity, tužby, myšlenky a činy druhých lidí. Zároveň nám to pomáhá uvědomit si, jaký dopad má naše chování na druhé lidi.

Proč potřebujeme empatii?

Empatie je základní součástí sociálních interakcí a citových prožitků. Když chápeme pocity a myšlenky druhých, můžeme si k nim vytvářet vztahy a udržovat je.

Když chceme předcházet impulzům vedoucím k sexuálnímu zneužívání dětí, je nutné trénovat empatii vůči dětem. Když člověk pochopí a rozpoznám, jak děti myslí a cítí, může také pochopit, jaké škody jim může způsobit sexuální zneužívání.

Zpět na přehled

Chat Troubled Desire

Sledujete pornografii, která zachycuje děti a dospívající? Potřebujete pomoc s tím přestat? Můžeme vám nabídnout anonymní, bezplatné a důvěrné setkání s terapeuty prostřednictvím chatu.

Illustration eines Mobiltelefons.

Otestuj se

Illustration von zwei Sprechblasen.