Illustration zum Thema Impulskontrolle.

Svépomoc
Ovládání impulzů

Každý člověk do nějaké míry podléhá impulzům, ale někteří lidé víc než ostatní. Hlavními rysy impulzivity jsou netrpělivost, rychlé a nepromyšlené reakce a snížená míra starosti o dlouhodobé následky našich činů. Dobře známé přísloví to vystihuje dost přesně: Napřed jedná, pak přemýšlí.

Impulzivita není vždycky špatná. Impulzivní lidé mohou být schopní lépe se chápat nečekaných možností, snáz vyjadřovat své myšlenky slovy a lépe se přizpůsobovat změnám. Důležité ale je, aby člověk našel mezi impulzivitou a plánováním určitou rovnováhu.

Když nad impulzy získáme kontrolu, zabráníme tomu, aby impulsivita kontrolovala náš život. Špatná kontrola impulzů se stává problémem, když se nám zdá, že nejsme schopni zvládat své chování nebo kontrolovat své nálady a vede to k problémům ve vztazích s rodinou, přáteli, nebo v práci,

Špatná kontrola impulzů může také vést k nebezpečnému chování, jako je gamblerství nebo páchání sexuálních deliktů.

Výzkum ukázal, že pedofilní muži, kteří se dopustili sexuálních přečinů na dětech, bývají hůř schopni kontrolovat své impulzy než pedofilní muži, kteří se sexuálních deliktů na dětech nikdy nedopustili.

Tady je pár tipů a pomůcek, které by vám mohly pomoci vaše nutkání a impulzy kontrolovat a lépe jim porozumět.

Abstraktní myšlení

Ptejte se sami sebe, proč byste se určitým nutkáním neměli řídit (v abstraktní rovině), spíš než jak se vyhnout tomu, že nutkání podlehnete (v konkrétní rovině).

Výzkum ukázal, že když přemýšlíme o našich cílech v abstraktní rovině (a ptáme se tedy "Proč?"), můžeme svá nutkání lépe kontrolovat. Je to tím, že když se sami sebe ptáme proč, vidíme své činy spíš jako součást větší skládačky. Pro naši mysl je pak snazší soustředit se a dokonce i vytvářet negativní asociace s impulzy a pokušením, protože tyto podněty součástí širší perspektivy nejsou.

Příklad: Měl bych se dívat na televizi anebo jít na procházku?

Proč bych měl jít na procházku?

  • Často trpím stresem. Pobyt na čerstvém vzduchu je osvěžující, je to forma relaxace.
  • Už delší dobu přemýšlím o tom, že bych měl žít zdravěji. Procházka mému zdraví jednoznačně prospěje.
  • Chci rozšířit nebo posílit svůj okruh přátel a známých, nebo dokonce potkat nové lidi.

Tak mám se místo toho dívat na televizi? Ne! Tak se nikam neposunu.

A jak to probíhá, když s začneme ptát "jak"?

Jak to mám dokázat, že se nebudu dívat na televizi?

  • Budu potřebovat hodně silnou vůli.
  • Zdá si, že si budu muset hodně odepřít.

Jak to tedy bude s tou procházkou? Je to opravdu nutné?

Když se ptáme "proč?", vidíme procházku v pozitivním světle a dívání se na televizi v negativním světle. Když se ptáme "jak?", je to přesně naopak.

Odměny

Když propojíme dlouhodobé ambice s pravidelnými odměnami, bude pro nás snazší bojovat s pokušením. Abychom dosáhli našeho cíle žít klidný a úctyhodný život, snáz vytrváme a budeme postupovat správným směrem, když se pokaždé za to, že jsme pokušení - třeba chuti na to, sledovat dětskou pornografii - odolali, nějak odměníme.

Zkuste zapřemýšlet o tom, co je pro vás odměnou. Třeba kousek čokolády nebo návštěva kina?

Bojujte se stresem

Když jsme ve stresu, častěji podléháme pokušení. Je to tím, že když se cítíme pod tlakem, hledáme - a hledá zvlášť náš systém odměn v mozku - příjemné stimuly, které často konzumujeme i na úkor dlouhodobých cílů.

Projít si tělo (body scan) může být dobrý způsob, jak se uvolnit, když je člověk ve stresu. Pokud tuto pomůcku ještě neznáte, jděte do sekce Oddychněte si, kde se o ní dozvíte víc.

Zpět na přehled

Chat Troubled Desire

Sledujete pornografii, která zachycuje děti a dospívající? Potřebujete pomoc s tím přestat? Můžeme vám nabídnout anonymní, bezplatné a důvěrné setkání s terapeuty prostřednictvím chatu.

Illustration eines Mobiltelefons.

Otestuj se

Illustration von zwei Sprechblasen.