Illustration zum Thema problematisches Sexualverhalten.

Svépomoc
Problematické sexuální chování

Sexuální aktivity lze obecně klasifikovat do třech forem sexuálních činů: genitální interakce, negenitální interakce a masturbace. To zahrnuje mluvení o sexu, dívání se na obrázky, kterými se člověk vzruší, a stimulaci vlastního či cizího těla pro sexuální potěšení. Veškeré chování, které je sexuálně motivované, lze považovat za sexuální chování. Chování je sexuálně motivované, když je jeho cílem zvýšit sexuální vzrušení, poskytnout někomu sexuální potěšení, nebo je připravit na sexuální aktivitu.

Problematické chování je definováno jako "sexuální výraz selhání řídit se společenskými normami", a to bez ohledu na to, zda toto chování vede či mělo by vést k trestnímu stíhání. Zahrnuje to například neúctu k běžným zájmům partnera. Konkrétněji lze říct, že sexuální chování je problematické pokud narušuje integritu či autonomii druhého člověka nebo se týká osob, které k takovému chování nedaly souhlas. Tyto druhy chování jsou mohou nejen škodit druhým, ale i mít příslušné právní následky. Druhý člověk může být nedobrovolným partnerem i proto, že nedá nebo nemůže dát souhlas se sexuální aktivitou, a to buď kvůli nedostatečnému povědomí, nebo protože se jedná o osobu mladistvou. Například instalace webové kamery v ložnici ženy, aby ji člověk mohl sledovat, jak má sex se svým partnerem nebo masturbuje, tato žena souhlas dát nemůže a není dobrovolnou "partnerkou", protože o tom neví.

Obecně řečeno jsou dospělí lidé sobě rovnými sexuálními partnery pokud jim jejich fyzická, dušení a ekonomická situace dovoluje nezávisle, svobodně a bez nátlaku se rozhodnout, zda se chtějí účastnit sexuální interakce. Ohledně minimálního věku, kdy je člověk schopen se sexuální interakcí souhlasit, je nutné rozlišovat mezi "prostým souhlasem" a informovaným souhlasem. K prostému souhlasu může dojít, když se například zdá, že dítě pasivně souhlasí nebo dokonce spolupracuje. Informovaný souhlas ale nedává, protože dítě není psychologicky schopné a dostatečně zralé, aby mohlo rozumět a tedy souhlasit s účastí na sexuálních aktivitách. Mladistvý člověk či dítě nemůže být rovnocenným sexuálním partnerem, protože není schopný či schopné plně porozumět obsahu, formě a následkům sexuálního jednání.

Veškeré sexuální chování bez informovaného souhlasu je považováno za sexuální útok. Veškeré zobrazování nedobrovolného sexuálního chování je považováno za nepřímý sexuální útok.

Kromě těchto čistě právních kritérií je důležité zamyslet se na vaší osobní představou toho, co představuje problematické sexuální chování vůči dětem. Kromě toho by mohlo být vhodné zamyslet se nad tím, kdo páchá sexuální útoky na nezletilé: mohou to být muži i ženy různého společenského postavení a všech věkových skupin. Sexuální útoky vůči nezletilým vycházejí z různých motivů, které mohou zahrnovat substituci za sexuální kontakt s dobrovolným dospělým partnerem či partnerkou, poruchu duševního vývoje, poruchy vývoje sexuálního chování, nebo pedofilní či hebefilní sexuální preference.

Mějte na paměti, že děti nejsou nikdy, za žádných okolností schopná dát souhlas k účasti na sexuální aktivitě s dospělým.

Bez souhlasu se z činu stává útok. K tomu může dojít, když

 1. Druhá osoba nemůže poskytnout souhlas, protože si nezná obsah, praktickou formu a následky sexuální aktivity nebo není schopna jim porozumět.
 2. Pokud druhá osoba aktivně nesouhlasí. 

Sexuální aktivity zahrnující děti

Problematické sexuální chování vůči prepubescentním či pubertálním dětem zahrnuje, ale neomezuje se na, následující sexuální aktivity:

 1. Sexuálně motivované pozorování v intimních situacích známé jako voyeurismus.
 2. Sexuálně motivované dotýkání se či laskání mimo genitální oblast, na místech jak zahalených, tak odhalených. 
 3. Konzumace obrazového materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí za účelem vlastní stimulace, produkce takového materiálu nebo jeho distribuce.
 4. Sexuální "grooming" dětí přes internet (diskusní fóra apod.) nebo v situacích přímého kontaktu. 
 5. Odhalování genitálií s i bez masturbace, známé jako exhibicionistické chování. 
 6. Požadování od dítěte, aby přijímalo sexuální stimulaci.
 7. Požadování od dítěte, aby samo sebe sexuálně stimulovalo. 
 8. Vykonávání sexuální manipulace a stimulace dítěte.
 9. Penetrace dětských úst, vagíny či konečníku penisem, jazykem, prsty či předmětem.
 10. Produkce obrazového materiálu zobrazujícího sexuální zneužívání dětí, který takové aktivity s dětmi zobrazuje. 
 11. Mluvení o sexuálních tématech v přítomnosti dítěte za účelem vlastního sexuálního vzrušení. 
 12. Ukazování pornografického materiálu v přítomnosti dítěte za účelem vlastního sexuálního vzrušení.

Užívat fantazie o dětech k vlastní masturbaci není problematické sexuální chování. Sexuální napadení dítěte ale problematické sexuální chování je a dochází k němu na základě vědomého rozhodnutí dospělé osoby.

Užívání obrazového materiálu zachycujícího sexuální zneužívání dětí (dětské pornografie)

Obrazový materiál zachycující sexuální zneužívání dětí je kvalitativně klasifikován podle závažnosti. Žádná kategorie ale není "bezpečná". Ačkoliv k pořízení obrazového materiálu mohlo dojít za podmínek, kdy ke zneužívání nedocházelo, zobrazené dítě nemohlo vyjádřit souhlas s tím, aby jeho či její obraz byl užit k sexuálnímu vzrušení. Osoba, která se rozhodne, že se na takový obrazový materiál bude dívat, je odpovědná za své činy i za následky, které z toho vyplývají pro zobrazené dítě.

Indikativní

Jedná se o děti či dětské tváře zobrazené neeroticky buď plně oblečené nebo ve spodním prádle, plavkách a podobně (obrázky z komerčních zdrojů, rodinných alb, atd.)

Nahé

Nahé děti v místech, kde se plave, v lékařském prostředí, nebo provokativní obrázky částečně oblečených dětí ve spodním prádle, plavkách, průhledných šatech a podobně.

Nudistické - nahé nebo polonahé děti (obrazový materiál z legitimních zdrojů)

Erotické - děti ve spodním prádle nebo různém stupni nahoty (tajně pořízený obrazový materiál)

Aranžované - pózující děti buď plně oblečené, částečně oblečené, nebo zcela nahé

Erotické pózování 

Děti v sexuálních či provokativních pózách

Explicitní erotické pózování 

Zobrazení pózujících dětí, které zdůrazňuje genitální či anální oblast

Explicitní sexuální aktivity 

Sexuální aktivity mezi dětmi, které nezahrnují dospělou osobu, jako vzájemné dotýkání se, vzájemná či vlastní masturbace, případně orální, anální či vaginální penetrativní sex.

Sexuální útok

Zachycení dětí při sexuální aktivitě s dospělou osobou, která zahrnuje přímý kontakt jako je dotýkání se, vzájemná či vlastní masturbace, nebo orální, anální či vaginální penetrativní sex.

Sadismus a bestialita

Bondáž, znásilnění, skupinové znásilnění nebo zraňování dětí, například děti přivazované, svazované, bité, bičované atd., případně děti účastnící se nějakého sexuálního chování se zvířetem.

Existuje mnoho sexuálních aktivit, které člověk může provozovat na základě vzájemného souhlasu s dospělou osobou. Je ale důležité uvědomovat si a mít na paměti, že sexuální aktivity přinášejí nejvíc potěšení, když partneři souhlasí s tím, co dělají a neděje se jim žádná újma.

Zpět na přehled

Chat Troubled Desire

Sledujete pornografii, která zachycuje děti a dospívající? Potřebujete pomoc s tím přestat? Můžeme vám nabídnout anonymní, bezplatné a důvěrné setkání s terapeuty prostřednictvím chatu.

Illustration eines Mobiltelefons.

Otestuj se

Illustration von zwei Sprechblasen.