Illustration von zwei Sprechblasen.

Časté dotazy

Obecné informace:

O čem je tento projekt?

Tento projekt se zaměřuje na poskytování podpory lidem, kteří používají sexuální materiály zobrazující děti nebo mladistvé a kteří chtějí toto chování změnit. Jsme skupina terapeutů a výzkumníků, kteří jsou připraveni tuto podporu nabídnout prostřednictvím našeho chatovacího portálu. Tato služba je bezplatná, zcela anonymní a bezpečná. Více informací o studii najdete zde.

Jaký druh terapie nabízíte?

Naše intervence je založena na principech kognitivně-behaviorální terapie (KBT), což je systematický přístup k řešení problémů prostřednictvím práce s pocity, myšlenkami a chováním jedince. Tato intervence je poskytována online prostřednictvím služby terapeutického chatu.

Jak se tato terapie liší od o tzv. “face-to-face" (kontaktní) terapie?

Online intervence, zejména intervence prostřednictvím chatu, nabízejí jedinečné výhody. Například možnost získat pomoc, aniž byste museli ukázat svou tvář a hlas, a to zejména v oblastech s omezenými službami. Některé studie ukazují, že tato forma terapie je stejně prospěšná jako terapie “face-to-face", zatímco jiné studie ukazují, že jedna z nich je lepší. S největší pravděpodobností se to různí alev některých případech může být vynikající podporou. V naší studii se snažíme zjistit, zda je naše chatová terapie pro účastníky přínosná.

Jak zjistím, zda mi tato intervencepomůže?

Tato intervence byla použita i v jiných formách terapie například při "face-to-face" terapii. Mnozí jedinci, kteří ji absolvovali, ji považovali za přínosnou, protože se zaměřuje na různé problémy, které zažívali. Společně prozkoumáme, jak konkrétně vám může tato intervence prospět, a přizpůsobíme se vašim individuálním potřebám.

Další zdroje informací a podpory

Kromě naší chatovací služby máme v sekci svépomocné pomoci několik materiálů, které by vám mohly být užitečné. Najdete zde informace o různých tématech, která by vás mohla zajímat.

Logistika terapeutické služby

Jak často se setkáváme a jaká je délka každého sezení?

Po dobu čtyř týdnů se budeme setkávat na každý týden na50minutová sezení.

Může to být videohovor, ne chat?

Rozhodli jsme se udržet intervenci založenou na chatu, aby vytvořila komfortní prostředí pro sdílení a zajistila bezpečnost dat.

Mohu si vybrat pohlaví svého terapeuta?

Bohužel, kvůli jazykovým omezením nemůžeme vyhovět preferencím ohledně pohlaví terapeuta.

Musím vyplnit dotazníky?

Vyplňování dotazníků je klíčové pro studii, pomáhá měřit účinnost intervence a zlepšovat budoucí podporu pro další klienty. Vaše účast je velmi ceněna a jsou vám za ni výměnou poskytnuta bezplatná terapeutická sezení.

Musím mezi sezeními dělat domácí úkoly?

Změna chování se děje mezi sezeními. Vždy bude něco, na čem budete mezi sezeními pracovat nebo co budete mít za úkol promyslet a to proto, aby bylo dosaženo lepších výsledků, a tím vašeho zlepšení.

Co se stane, pokud jsem v krizi a nemohu kontaktovat svého terapeuta?

Dostupnost terapeuta je omezena na naplánovaná sezení. V krizové situaci se prosím obraťte na místní záchrannou službu nebo specializovanou linku pro sexuologickou oblast Sexhelp či jakoukoliv krizovou linku pro dospělé osoby. Úplný seznam krizových linek v EU najdete na internetových stránkách Mezinárodní asociace pro prevenci sebevražd.

Co se stane, pokud je můj terapeut nemocný?

V případě nemoci bude sezení přesunuto na náhradní termín. Pokud je váš terapeut nedostupný déle než několik dní, najdeme řešení, jak v terapii pokračovat.

Co se stane, když předčasně ukončím svou účast ve studii a budu toho poté litovat?

Je na vašem rozhodnutíléčbu předčasně ukončit, můžete se však kdykoli přihlásit a kontaktovat nás, abychom v ní mohli dále pokračovat.

Existuje možnost že mi bude moje léčba předčasně ukončena?

Vždy budete dostávat průběžnou podporu, ale vynechání dvou schůzek po sobě nebo dopouštění se určitého nežádoucího chování můževést k vyloučení zestudie. Jedná se však o proces spolupráce. Komunikace o těchto situacích je zásadní pro nalezení vhodnější podpory pro vás. Naše chatovací služba není určena k pomoci v naléhavých nebo rizikových situacích.

Mohu v léčbě pokračovat i po skončení studie?

Přístup ke zdrojům prostřednictvím programu Troubled Desire je k dispozici i po ukončení studie, ale oficiálníléčba je omezena na dobustudie.